Alle bilder - stemmenmin
NÅR TAMILSK MODRE/FEDRE SER SINE BARN KOMMER UT AV FENGSEL ETTER MANGE ÅR UTEN RETTSAK! NÅR TAMILENE KAN LEVE UTEN OKKUPASJON OG FRYKT? -- by SHAN NALLIAH

NÅR TAMILSK MODRE/FEDRE SER SINE BARN KOMMER UT AV FENGSEL ETTER MANGE ÅR UTEN RETTSAK! NÅR TAMILENE KAN LEVE UTEN OKKUPASJON OG FRYKT? -- by SHAN NALLIAH

From Utenriks og forsvar