Alle bilder - stemmenmin
VAhl skole har  blitt stengt pga muggsopp, men mye tilsier at  ledelsen både på skolen og i utdanningsbygg har vist om problemet i mange år uten å gjøre noe emd det. Noen sier det er fordi skolene på indre øst ikke har noen sterk røst bla foreldrene som sier ifra og protesterer! Kan det være slik at skolene på indre øst ikke blir like godt ivaretatt fordi foreldrene ikke snakker godt nok norsk og ikke er  like gode til å delta? -- by Knut Bry

VAhl skole har blitt stengt pga muggsopp, men mye tilsier at ledelsen både på skolen og i utdanningsbygg har vist om problemet i mange år uten å gjøre noe emd det. Noen sier det er fordi skolene på indre øst ikke har noen sterk røst bla foreldrene som sier ifra og protesterer! Kan det være slik at skolene på indre øst ikke blir like godt ivaretatt fordi foreldrene ikke snakker godt nok norsk og ikke er like gode til å delta? -- by Knut Bry

From Kirke, utdanning og forskning