Alle bilder - stemmenmin
bandORG er en landsomfattende organisasjon for folk som spiller i band. Vi har nærmere 6000 medlemmer fordelt på 1300 medlemsband, og er Norges største interesseorganisasjon for band. Vår viktigste oppgave er å hjelpe band til å komme seg videre. Dette gjør vi på mange måter. bandORG gir veiledning, fordeler tilskudd og vi holder kurs/seminarer/workshops
-- by bandORG

bandORG er en landsomfattende organisasjon for folk som spiller i band. Vi har nærmere 6000 medlemmer fordelt på 1300 medlemsband, og er Norges største interesseorganisasjon for band. Vår viktigste oppgave er å hjelpe band til å komme seg videre. Dette gjør vi på mange måter. bandORG gir veiledning, fordeler tilskudd og vi holder kurs/seminarer/workshops
-- by bandORG

From Familie og kultur